All posts by nadlani

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem našim dárcům, kteří neváhali a využili všech svých možností, aby pomohli tam, kde je potřeba. Svým darem pomohli řadě potřebným v překonání těžkých chvil. Není to jen o materiální podpoře! Tato podaná ruka není pouze jen poskytnutím daru, je to hřejivé gesto, které v této době nasytí obrovskou potřebu srdce, nebýt sám. Číst dále

Upozornění – Mimořádná opatření!

Vážení přátelé,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronovirem SARS-CoV-2 na území České republiky a s ohledem na Usnesení vlády České republiky, byla i naše organizace přinucena v rámci ochrany zdraví k následujícím krokům: Číst dále

Oznámení o zrušení supervizních setkání

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronovirem SARS-CoV-2 na území České republiky a s ohledem na Usnesení vlády České republiky, byla i naše organizace přinucena zrušit:

  • 3. – 27. 3. 2020 – KIM 2020 – Multidisciplinární setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany, Čeladná  – náhradní termín bude upřesněn (předpoklad podzim 2020).
  • 3. 2020 Supervizní setkání psychologů a psychoterapeutů z oblasti sociálně právní ochrany, Olomouc.

K I M 2020 (komunikace – intervence – multidisciplinarita) Multidisciplinární setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany – supervize a akreditované vzdělávání

Tak, jako každý rok, si Vás i letos dovolujeme pozvat na, v pořadí, již čtvrtý ročník multidisciplinárního supervizní vzdělávacího setkání sociálních pracovníků, kteří pracují
s ohroženou rodinou a dětmi. Toto setkání se stalo velmi oblíbeným místem pro diskuzi odborníků a hledání řešení v náročných situacích v rámci případové práce.

Číst dále

Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí 2020

Setkání je určeno sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí, tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníků m. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na supervizi v rámci 4 hodin. Na supervizním setkání je možno si domluvit i individuální supervizi či skupinovou supervizi pro své pracoviště. Číst dále

PF 2020

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za projevenou přízeň v roce 2019. Přejeme Vám krásné
Vánoce a příjemný vstup do roku 2020.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v době svátků bude kancelář uzavřena, a
to v době od 23.12.2019 do 5.1.2020.

Těšíme se na shledání s Vámi v roce 2020.

PF 2020