Multidisciplinární supervize z oblasti náhradní rodinné péče

Supervizní setkání je určeno sociálním pracovníkům, psychologům a ostatním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně – právní ochrany na území Moravy.

Termín: 26. 3. 2019 – 27. 3. 2019
Kde: Horský hotel Čeladenka, Čeladná 809E, Čeladná

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o nahlášení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději do pátku 28. 2. 2020.

Svou účast, prosím, nahlaste pomocí e-mailové adresy: info@nadlani.net, nebo na telefonním čísle 603 508 153 (kontaktní osoba: Mgr. Martina Pastorčáková). 

Pozvánka na multidisciplinární supervizi 2020.