PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem našim dárcům, kteří neváhali a využili všech svých možností, aby pomohli tam, kde je potřeba. Svým darem pomohli řadě potřebným v překonání těžkých chvil. Není to jen o materiální podpoře! Tato podaná ruka není pouze jen poskytnutím daru, je to hřejivé gesto, které v této době nasytí obrovskou potřebu srdce, nebýt sám.

Není důležité, co člověk přináší, ale to s čím přichází. A my jsme se přesvědčili o tom, že existuje řada lidí, řada společností, které přinášejí to nejcennější, a to srdce a touhu pomoci. I oni mají své strachy, pracovní, osobní, vždyť také jsou to mámy, tátové od rodin, babičky
a dědečkové pro své vnuky, bratři a sestry, přátelé, ale ta pochodeň, která v nich hoří neutuchajícím plamenem sounáležitosti a pomoci jiným, ten strach udolává a nás ostatní učí pokory a probouzí v nás odhodlání se k nim přidat a nést toto břímě s nimi.

Rádi společně s nimi budeme podporovat a pečovat o  myšlenku, že lidství, které vzniklo v této době, bude nadále prozařovat životní zkoušky, které nás v budoucnu čekají. A že svá rozhodnutí nemusíme zakládat na tom, že vše bude dobré, ale na jistotě, že nikdy v boji nezůstaneme sami.

Dovolte, abychom jednotlivě poděkovali všem našim spolubojovníkům. Děkujeme společnostem:

VITAR, s. r. o.  za jejich vitamínové doplňky, které pomáhají potřebným s imunitou, která je tak těžce zkoušena v těchto dobách.

Nestlé Česko, s. r. o., Závod SFINX za jejich sladké překvapení v podobě bonbónů pro děti, které jim vykouzlí úsměv na tváři.

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za její inovativní dezinfekční prostředek, který pomáhá s bojem proti koronaviru.

VEST, spol. s  r. o. za jejich slané produkty, které pomáhají potřebným při nastolení pohodové atmosféry.

Hruška, spol. s r.o. za dezinfekční prostředek, který pomáhal v boji se zákeřným virem.

A rádi bychom poděkovali všem studentům Univerzity Karlovy v Praze za vyučovací podporu pro děti, která jim velmi pomohla v překonání všech těžkostí při přípravě na školu a byla pro ně povzbuzující a nesla se v přátelském duchu.

Děkujeme za to, že jste a že pomáháte!

Dobrá srdce vždy tlučou pro správnou věc!