Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí 2020

Setkání je určeno sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí, tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníků m. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na supervizi v rámci 4 hodin. Na supervizním setkání je možno si domluvit i individuální supervizi či skupinovou supervizi pro své pracoviště.

Cílem odborného setkání je skupinová supervizní případová práce. Pokud máte, přineste si s sebou Vaše kazuistiky, které pro Vás znamenají výzvu, či Vás citelně ovlivnily.

Termíny: 10. 2. 2020, 16. 3. 2020, 20. 4. 2020, 18. 5. 2020, 8. 6. 2020

Čas: 9.30 – 13.30 hodin
Kde: školící místnost Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o nahlášení Vaší účasti co nejdříve.

Svou účast, prosím, nahlaste pomocí e-mailové adresy: info@nadlani.net, nebo na telefonním čísle 603 508 153 (kontaktní osoba: Mgr. Martina Pastorčáková).

Pozvánka supervize