Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Odborného setkání, jehož cílem je skupinová supervizní případová práce. Pokud máte, přineste si s sebou Vaše kazuistiky, které pro Vás znamenají výzvu, či Vás citelně ovlivnily.

Termíny: 28. 2. 2019, 21. 3. 2019, 23. 5. 2019, 27. 6. 2019

ČAS: 9.30 – 13.30 hodin

KDE: školící místnost Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ JE ZDARMA 

Setkání je určeno sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí a pracují na území jednoho z uvedených krajů (Olomouckého, Zlínského či Moravskoslezského), tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníkům.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti na supervizi v rámci 4 hodin.

Na supervizním setkání je možno si domluvit i individuální supervizi či skupinovou supervizi pro své pracoviště.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o nahlášení Vaší účasti co nejdříve.

Svou účast, prosím, nahlaste pomocí e-mailové adresy: info@nadlani.net, nebo na telefonním čísle 603 508 153 (kontaktní osoba: Mgr. Martina Pastorčáková) nebo přes online přihlášku.

Konkrétnější informace k plánovaným aktivitám v rámci uvedeného projektu Vám rádi sdělíme na supervizním setkání.

Pozvanka supervize 2019.