Workshop v systému práce s ohroženou rodinou z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Cílem workshopu je multidisciplinární spolupráce v rámci zavedení inovativních metod sociální práce při řešení situací ohrožených rodin s dětmi.

Termín: 2. dubna 2019 – 3. dubna 2019

KDE: Hotel Skanzen Modrá, Modrá 227, Velehrad

Workshop je určen sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí a pracují na území jednoho z uvedených krajů (Olomouckého, Zlínského či Moravskoslezského), tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníkům.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o nahlášení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději do pondělí 18. 3. 2019.

Svou účast, prosím, nahlaste pomocí e-mailové adresy: info@nadlani.net, nebo na telefonním čísle 603 508 153 (kontaktní osoba: Mgr. Martina Pastorčáková).

Bližší informace o workshopu naleznete v přiložených informacích.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Workshop je finančně podpořen z projektu KONCEPCE aneb podpora ohrožených dětí a rodin v procesu SPOD“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003807.