Odborní pracovníci

Psychologická, speciálně-pedagogická a psychoterapeutická pomoc

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA– psycholog, psychoterapeut, etoped, psychoped, supervizor
Tel: 603 519 766
E-mail: leona.hozova@nadlani.net

Mgr. Karel Matocha– psychoterapeut
E-mail: karel.matocha@nadlani.net