Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociální právní ochrany dětí

Setkání je určeno sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí, tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníků m. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na supervizi v rámci 4 hodin. Na supervizním setkání je možno si domluvit i individuální supervizi či skupinovou supervizi pro své pracoviště. Číst dále