Monthly Archives: Říjen 2021

Sbírka pro holčičku s oboustrannou vadou sluchu

Psalo se září roku 2020, kdy vykoukla na svět malá holčička K., které osud nepřál, a maminka ji nechala v porodnici. Záchrana v podobě milující náruče našich přechodných pěstounů přišla pár dní po narození. Pěstouni si holčičku zamilovali hned od prvopočátku. Byl to malý človíček se složitým osudem, ale s chutí do života. Pěstouni přijali holčičku i s tím, že jí po narození zjistili vadu sluchu a na základě odborného vyšetření jí byla stanovena diagnóza oboustranné ztráty sluchu. Tato vada sluchu je způsobena nevyvinutím či ztrátou vláskových buněk ve vnitřním uchu (hlemýždi). Pěstouni s holčičkou absolvovali nespočet vyšetření a prožívali s ní její smutný osud. Pěstouni dojíždějí do několik kilometrů vzdáleného města na opakované kontroly sluchu. Po náročném kolotoči různých vyšetření se podařilo lékařům zajistit „tvarovky“, tedy něco jako odlitek ouška, díky kterému holčičce vyrobili takové naslouchadlo, které by jí mělo v oušku dobře sedět. Správná velikost sluchadel zvyšuje šanci na lepší sluch. Holčička letos oslavila jeden rok, na sluchadla si ale zatím nezvykla, neustále si je ručkou strhává. Bohužel jejich prostřednictvím slyší pouze vysoké tóny. Lékaři následně pěstounům sdělili, že holčička je spíše vhodný kandidát na kochleární implantát, který je určen pro osoby, kterým sluchové pomůcky dostatečně nepomáhají. Tento implantát by mohli holčičce voperovat v 18 měsících věku. Pro úspěšné využití implantátu je nutný předchozí dlouhodobý rehabilitační proces. Zcela hlavní a zásadní role však spočívá v podpoře a práci pečujících osob. Bez podpory pečujících osob se dítě nenaučí kochleární implantát využívat a nenaučí se mluvit. Kochleární implantace je operační výkon, jehož cílem je nahradit porušenou funkci vnitřního ucha a dosáhnout toho, aby dítě slyšelo. Jedná se o operační výkon, při kterém je do vnitřního ucha zaveden svazek elektrod, který nahrazuje funkci vláskových buněk vnitřního ucha tím, že přímo vydává impulzy, které jsou dále vedeny sluchovým nervem do sluchových center v mozkové kůře. Kochleární implantace se provádí jenom u dětí, jejichž pečující osoby jsou ochotny se na rehabilitačním procesu účastnit a udělat pro dítě maximum. Z důvodu toho, že není jistá budoucnost holčičky, je pravděpodobné, že úhradu za kochleární implantát, budou přechodní pěstouni hradit ze svých finančních prostředků, přesto, nebo právě proto, se snaží holčičku co nejvíce stimulovat a rehabilitovat a už jim zbývá jenom doufat, že v jejich péči a lásce bude někdo pokračovat.

V září roku 2021 uběhl rok, co měli přechodní pěstouni holčičku ve své péči. Během jejího prvního roku života se nepodařilo najít vhodné pěstouny, kteří by byli ochotni přijmout holčičku s jejími specifiky do své péče. Přechodní pěstouni si tedy podali znovu návrh o svěření dítěte do jejich péče na přechodnou dobu. Soud návrh přijal a holčička tak stráví další rok u stávajících pěstounů. Velmi se ale obáváme toho, že po uplynutí tohoto času, skončí holčička v ústavní výchově. Jelikož se přechodní pěstouni bojí, že holčička nebude mít v ústavu takovou zdravotní péči, jakou potřebuje, snaží se dělat maximum proto, aby ještě během tohoto roku měla u nich podnětné prostředí a rozvíjeli ji v její komunikaci. Přechodní pěstouni spolupracují s odborníky na znakovou řeč, kterou se spolu s holčičkou učí používat.

Přechodní pěstouni hradili ze svých finančních zdrojů náklady spojené se sluchadly, i s jeho opravami a doplňky. Z celé částky jim zdravotní pojišťovna proplatila určitou částku a další částky hradí přechodní pěstouni sami. Pěstouny čeká ještě několik poměrně finančně náročných vyšetření spojených i s ubytováním pěstounky s holčičkou. Není tedy přesně stanovena částka, kterou musí pěstouni v následujících měsících uhradit. Pěstouni svoji práci dělají srdcem a ku prospěchu holčičky.

Pracovnice naší doprovázející organizace s pěstouny prožívá jejich příběh, a proto jsme se rozhodly vymyslet nějaký způsob, kterým bychom mohly alespoň trošku pomoci v jejich náročné a finančně nákladné péči o holčičku. Vyhledávaly jsme možnosti a narazily jsme na nadaci znesnáze21, která nabízí možnost zveřejnění příběhu na jejich webových stránkách. Na tuto sbírku může přispět kdokoliv, a to známý pěstounů, ale také úplně cizí člověk, kterého příběh oslovil a není mu lhostejný. Proto jsme sepsali tento článek. Chceme dát vědět všem našim známým i neznámým, aby o sbírce věděli, a věříme, že se najde několik lidí, kteří budou chtít finančně pomoct a pošlou jakoukoliv částku do sbírky pro pěstouny na úhradu všech výdajů spojených s  diagnózou holčičky.

Sbírka se koná na webové stránce https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozme-holcicce-slyset-svet-kolem-sebe  a trvá do 18. 12. 2021.

Moc vám děkujeme za sdílení sbírky, ale také za přispění jakékoliv částky pro holčičku.