Osvětová činnost

Organizace NA DLANI se zaměřuje na zvyšování povědomí o náhradní rodinné péči. Skrze osvětové činnosti, a sice oslovování potencionálních zájemců, poskytování informací, motivaci a kvalifikované informování, propaguje náhradní rodinnou péči. Klienti jsou informování prostřednictvím webových stránek organizace, sociální sítě, propagačních letáků, informačního newsletteru, ale také osobně.

Cílem osvětové činnosti je motivace a kvalifikované informování potencionálních náhradních rodičů. Každé dítě potřebuje rodinu, a proto organizace NA DLANI věnuje svoji aktivitu i osvětové činnosti, která má ve společnosti v dnešní době své opodstatnění.