Zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků 

VLÁDA ROZHODLA dne 26. 9. 2022 usnesením o zvýšení některých dávek
pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející
z náhradní péče podle zmocňovacího ustanovení v § 58b odst. 1 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a to v
souvislosti s vysokou mírou inflace, resp. růstu indexu spotřebitelských
cen. Konkrétně se od 1.10.2022 budou zvyšovat:

– příspěvek na úhradu potřeb dítěte o cca 27% (se zaokrouhlením) – u
dětí do 6 let měsíčně na 6 290 Kč, u dětí 6-12 let na 7 750 Kč měsíčně,
12 – 18 let na 8 870 Kč a u nezaopatřených dětí ve věku 18-26 let se
dávka zvyšuje na 9 220 Kč. U dětí závislých na pomoci jiné osoby dle
věku a stupně závislosti.

– příspěvek při převzetí dítěte o cca 35% (se zaokrouhlením) –
jde-li o dítě ve věku 0-6 let na 10 800 Kč, dítě ve věku 6 – 12 let na
12 150 Kč a dítě ve věku 12 – 18 let jde o zvýšení na 13 500 Kč
jednorázově.

– zaopatřovací příspěvek opakovaný o cca 15% – zvýšení na 17 250 Kč
měsíčně

– zaopatřovací příspěvek jednorázový o cca 15% – zvýšení na 28 750
Kč – dále viz tisková zpráva MPSV.

U opakovaných měsíčních dávek (příspěvek na úhradu potřeb dítěte a
opakovaný zaopatřovací příspěvek) není třeba o zvýšení žádat, Úřad práce
ČR provede zvýšení automaticky, a to od října 2022, tedy, první zvýšená
měsíční dávka bude vyplacena za říjen v listopadu 2022. U jednorázových
dávek dochází ke zvýšení také od 1.10.2022, tedy v případě nároku
vzniklého po tomto datu již bude vyplacena částka vyšší (tedy u dětí
svěřených do pěstounské péče po 1.10.2022 již bude vyplacena částka
zvýšená dle nařízení vlády).
Ohledně eventuálního zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče
a státního příspěvku pro ZDVOP probíhají jednání.
(zdroj: MPSV)

PhDr. Mgr. Ing. Leona HOZOVÁ, PhD. MBA
ředitelka organizace,
psychoterapeut, psycholog, etoped, psychoped, supervizor