Vzdělávání pěstounů

Vážení pěstouni,

předkládáme vám nabídku vzdělávacích seminářů a aktivizačně vzdělávacích pobytů na rok 2024. Budeme se na vás moc těšit.

Nabídka vzdělávání pro pěstouny 2024

Distanční (dálková) forma:

Prezenční (osobní) forma:

  • Jednodenní semináře:
    Šumperk – přihláška zde
  • Aktivizačně vzdělávací pobyty – přihláška zde
  • Aktivizačně vzdělávací pobyty v zahraničí – připravuje se
  • Supervize
  • Workshop

Semináře jsou určeny pro všechny pěstouny, jak pro ty, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP s organizací NA DLANI, o. p. s, tak pro ostatní pěstouny, kteří mají dohodu uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD.

Z naší nabídky vzdělávání si můžete vybrat konkrétní semináře a přihlásit se na ně, ať již sami, nebo skrze svou doprovázející organizaci nebo OSPOD. U nich si také můžete vyžádat uhrazení poplatků za účast na seminářích.

Pěstouni, kteří mají podepsanou dohodu u nás, si mohou plnit svou vzdělávací povinnost také u jiných organizací, anebo si vybrat jiný seminář, který je zaujme. Před přihlášením je potřeba toto konzultovat se svojí klíčovou pracovnicí, aby vám mohl být seminář u jiné organizace následně proplacen (téma, cena, akreditace…).


Každý vzdělávací cyklus začíná dnem první uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče a trvá 12 měsíců, po něm následuje další vzdělávací cyklus.
(Například máte-li první dohodu uzavřenou k 19. 1. 2018, běží Vám vzdělávací cyklus do 18. 1. 2019, a od 19. 1. 2019 běží další vzdělávací cyklus.)

Jakékoliv dotazy k přihlašování na semináře pěstounů můžete směřovat na koordinátorku vzdělávání Martinu Vojasovou, tel. 732 705 543, popřípadě na e-mail: pestouni@nadlani.net. Případě kontaktujte svého klíčového pracovníka.