Vzdělávání pěstounů

Nabídka vzdělávání pro pěstouny

Vážení pěstouni, rádi bychom vás informovali o tom, že vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci pro vás na následující období plánujeme tyto možnosti vzdělávání.

Aktuálním Covidovým opatřením se budeme přizpůsobovat, proto se na některé akce konané prezenčně nebudete moct přihlásit hned. Jakmile to doba dovolí, budete o možnosti přihlášení informováni prostřednictvím klíčových pracovníků i webových stránek. Harmonogram vzdělávacích akcí budeme aktualizovat a doplňovat, dle situace v návaznosti na opatření v ČR.                                                                   

Děkujeme za pochopení.

Distanční (dálková) forma:

Prezenční (osobní) forma:


Semináře jsou určeny pro všechny pěstouny, jak pro ty, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP s organizací Na Dlani o. p. s, tak pro ostatní pěstouny, kteří mají dohodu uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD.

Z naší nabídky vzdělávání si můžete vybrat konkrétní semináře a přihlásit se na ně, ať již sami, nebo skrze svou doprovázející organizaci nebo OSPOD. U nich si také můžete vyžádat uhrazení poplatků za účast na seminářích.

Pěstouni, kteří mají podepsanou dohodu u nás, si mohou plnit svou vzdělávací povinnost také u jiných organizací, anebo si vybrat jiný seminář, který je zaujme. Před přihlášením je potřeba toto konzultovat se svojí klíčovou pracovnicí, aby vám mohl být seminář u jiné organizace následně proplacen (téma, cena, akreditace…).


Každý vzdělávací cyklus začíná dnem první uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče a trvá 12 měsíců, po něm následuje další vzdělávací cyklus.
(Například máte-li první dohodu uzavřenou k 19. 1. 2018, běží Vám vzdělávací cyklus do 18. 1. 2019, a od 19. 1. 2019 běží další vzdělávací cyklus.)

Jakékoliv dotazy k přihlašování na semináře pěstounů můžete směřovat na koordinátorku vzdělávání Lucii Slámovou, tel. 731 918 258, popřípadě na e-mail: pestouni@nadlani.net. Případě kontaktujte svého klíčového pracovníka.