Spolupráce s dalšími subjekty

V rámci zvyšování kvality nabízených služeb je také důležitá spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, které přichází do přímého kontaktu s rodinou a dětmi.

Organizace NA DLANI v rámci multidisciplinarity spolupracuje např. s těmito subjekty:

  • mateřské a základní školy,
  • střediska výchovné péče,
  • střediska rané péče,
  • dětské domovy,
  • školská poradenská zařízení (PPP, SPC),
  • lékaři, právníci a další odborníci.

Newsletter Kolovrátek

Pracovníci organizace NA DLANI úzce spolupracují při vydávání newsletteru Kolovrátek, který vydává spolupracující organizace DOMINO cz, o.p.s. Jedná se o dvouměsíčník pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče. V newsletteru najdete aktuální informace a nabídku aktivit z oblasti náhradní péče. Tištěná podoba newsletteru je rozesílána našim náhradním rodinám. V elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách organizace DOMINO.