Novela – nezprostředkovaní pěstouni a pojištění 

od 1.8.2022 nabývá účinnosti novela zákona o důchodovém a 
zdravotním pojištění týkající se pojištění 
nezprostředkovaných pěstounů – shrnujeme následující: