Publikace

Kolovrátek

Publikace

 • Inovativní nástroje sociální práce v oblasti sociálně právní ochrany
  dětí aneb moderní nástroje case managementu
 • Doprovázení rodičů a dětí v rozvodových a porozvodových situacích
 • Kontakty dítěte s rodiči
 • Metody práce v systému sociálně právní ochrany dětí
 • Příprava rodičů k mediaci
 • Sanace rodiny v rámci multidisciplinárního týmu
 • SMĚR aneb metody práce s mladými sociálně znevýhodněnými lidmi v momentě
  osamostatňování se
 • Supervize v profesi sociálního pracovníka

Články