Bábovkový den

V letošním roce se uskutečnila výzva Dík náhradním rodinám, jejíž součástí byl Bábovkový den. Akce se konala jako poděkování náhradním rodinám za jejich práci. I my jsme se společně s našimi náhradními rodinami rozhodli zúčastnit a upéct několik bábovek. V rámci akce jsme se sešli nejen s rodinami, které již mají svěřené dítě, ale i se zájemci o náhradní rodinou péči a dalšími osobami, které projevily zájem dozvědět se o náhradním rodičovství více.

Přítomní měli možnost zhlédnout putovní výstavu (Ne)zapomenuté děti, aneb život dětí v náhradních rodinách, které obsahuje také dopisy dětí z náhradní rodinné péče, vyslechnout si některý z životních příběhů přítomných pěstounů či získat informace od pracovníků z oblasti náhradní rodinné péče. Společně jsme tento den oslavili a připomněli si, jak důležité je podporovat institut náhradních rodin a seznamovat širokou veřejnost s tímto tématem. Na přinesených bábovkách jsme si poté společně pochutnali. Tímto děkujeme všem náhradním rodinám za jejich práci a za jejich velké srdce, které do péče o děti vkládají.