Další služby

Ergoterapie

Pro děti z náhradní rodinné péče nabízíme možnost ergoterapie neboli pracovní rehabilitace. Ergoterapie je v podstatě „brigáda nanečisto“. Dětem, které ještě navštěvují základní školu, může pomoci při volbě jejich dalšího studia či profesního zaměření. Ti, kteří již studují na střední škole, se mohou během ergoterapie utvrdit ve správnosti svého výběru. Během brigády si děti mnohdy vyzkouší něco úplně nového, získají nové dovednosti, pracovní návyky či zkušenost, mohou také navázat nová přátelství.

Ergoterapie je určena pro děti starší 15 let, které mají ukončenou povinnou školní docházku.

Děti mají možnost vybrat si z několika ergoterapeutických pracovišť (například administrativa, táborová kuchyně nebo výpomoc v dětské skupině). Mají tak možnost zkusit si např. pomoc při péči o dítě, vydávání obědů, přípravě svačin, úklidu a hospodaření se svěřenými penězi. Jedním z cílů ergoterapie je vést děti k samostatnosti a k rozvoji finanční gramotnosti. Je jim svěřen určitý obnos peněz, za který si samy obstarají snídaně a večeře. Obědy během brigády mají zajištěny. Samozřejmostí je také ubytování, kde jsou děti neustále pod dohledem dospělé osoby. Večery tak mohou trávit společně, např. sdílením nových zkušeností, zábavou dle vlastního zájmu či jen relaxací.

Každoročně je o ergoterapii velký zájem. Na jednom pracovišti mohou být přítomny 2 – 4 děti, proto je potřeba v případě zájmu včas kontaktovat klíčového pracovníka. Přednost mají klienti, kteří mají s naší organizací sepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Případová konference

Případové konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňují, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu, a to nejen odborníků, ale zejména náhradní rodiny. Účastní se ho sociální pracovníci OSPOD, pracovníci naší organizace, osoby pečující, pracovníci dalších institucí, např. školy, sociálně aktivizační služby, které s rodinou spolupracují.

Cílem případové konference je důkladné a objektivní posouzení aktuální situace dítěte, navázání spolupráce všech zúčastněných institucí. V rámci setkání jsou navržena optimální opatření. Pracovníci naší organizace, kteří jsou přítomni na dané případové konferenci, obhajují zájmy a potřeby rodiny, zejména svěřených dětí. Jsou rodině oporou v její nelehké situaci.

Nabízíme i facilitaci případových konferencí.