Osvětová činnost

V rámci našeho projektu vyhledáváme potencionální zájemce o náhradní rodinnou péči a informujeme širokou veřejnost možnostech náhradní rodinné péče. V rámci tohoto realizujeme tematické akce Hledáme rodiče, na kterých je možné shlédnout výstavu (Ne)zapomenuté děti, aneb život dětí v náhradní rodinné péči. Zájemci budou mít možnost nahlédnout do ukázky terapeutické práce s dětmi nebo si budou moci prohlédnout dopisy dětí z NRP, s cílem ukázat zájemcům, jak NRP vnímají samotné děti. Zájemcům o NRP bude poskytnuto poradenství a podpora. Organizace je schopna oslovit potencionální zájemce, které pozve a kterým zprostředkuje informace z oblasti NRP.

Aktivita se zaměřuje na vyhledávání potencionálních a vhodných zájemců o náhradní rodinou péči (NRP) a informování široké veřejnosti o možnostech náhradní rodinné péče. Žadatel bude vytvářet prostor pro setkávání zájemců o NRP. Prostorem budou tři celodenní tematické akce – Hledáme rodiče.