Legislativa

  • zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novinky v legislativě SPOD