Vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci

Osoby pečující a osoby v evidenci jsou povinny zvyšovat si své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě v rozsahu nejméně 24 hodin, a to v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Organizace NA DLANI zveřejňuje každý rok seznam vzdělávacích programů. Náhradní rodiče si mohou volit témata vzdělávacích seminářů i sami. Témata však musí souviset s výchovou dítěte v náhradní rodinné péči. Vzdělávací semináře musí být akreditovány MPSV anebo organizovány institucí, která vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma, zároveň je však umožněno sdílení společných témat, výměně zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami.

Vzdělávání je zajištěno bezplatně v rámci organizace NA DLANI. Zároveň je však možné, aby osoby pečující či osoby v evidenci využily nabídky vzdělávání u jiných organizací. V takovém případě po individuální dohodě cenu vzdělávání uhradíme, a to v závislosti na ceně a tématu.

Absolvováním aktivizačně vzdělávacích pobytů víkendových či týdenních si osoby pečující
i osoby v evidenci splní povinné vzdělávání v plném rozsahu, tedy 24 hodin, jak ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb.

Kompletní nabídku vzdělávání a přihlášky pro tento rok naleznete zde: přidat odkaz na záložku Vzdělávání pěstounů. Bližší informace vám rádi poskytneme na čísle 731 918 258.