Centrum Rozárka

Projekt Centrum Rozárka vznikl v roce 2021 jako reakce na nedostatek služeb v oblasti poradenství pro náhradní rodiče

Hlavním cílem projektu CENTRUM ROZÁRKA je podpora a pomoc rodinám v krizi, která vznikla důsledkem rozpadu funkčního rodinného systému (např. rozvodem, nefunkčností rodiny, nevyjasnění sociálních rolí členů rodiny, nemocí či úmrtím člena rodiny, ad.), a dále také pomoc a podpora osvojitelských rodin a terapeutická podpora biologických dětí pěstounů.

Podpora a pomoc je realizována přímou prací s ohroženými rodinami a podporou rodin v aktivním hledání řešení jejich krizové situace. Součástí tohoto projektu je provoz adopčního centra, realizace asistovaných kontaktů a šíření osvěty náhradní rodinné péče.

Aktivity realizované v rámci projektu:

  • Adopční centrum
  • Pomoc a podpora rodinám v procesu rozvodu, rozchodu
  • Pomoc a podpora rodinám v krizi
  • Podpora péče v aktuálních zátěžových otázkách cílové skupiny
  • Osvěta náhradní rodinné péče