Vzájemné setkávání náhradních rodin

Setkání náhradních rodin pro naše rodiny

Jednou ročně probíhá velké setkání náhradních rodin. Pozvány jsou všechny rodiny, které mají s organizací NA DLANI uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Jedna z největších potřeb pěstounů je možnost sdílet své radosti i starosti právě s někým, kdo prožívá a setkává se stejnými situacemi.

Setkání náhradních rodin pro náhradní rodiče i zájemce o náhradní rodinou péči

Naše organizace již v minulosti pořádala setkání „Poznej pěstounství, které je určeno jak pro stávající náhradní rodiče, tak i potencionální zájemce o náhradní rodinou péči.  Při společných aktivitách mají zájemci o NRP i stávající náhradní rodiče možnost získat informace o náhradní rodinné péči a vzájemně sdílet své zkušenosti.