Svépomocné a podpůrné skupiny pro osoby pečující a osoby v evidenci

Ze zkušenosti víme, že osoby pečující a osoby v evidenci velmi oceňují možnost sdílení s jinými náhradními rodinami. Proto jim nabízíme setkávání v rámci svépomocných či podpůrných skupin.

Setkání svépomocných a podpůrných skupin jsou určena všem zájemcům, které spojuje určitá specifika (např. samoživitele, rodiny s dětmi s ADHD, rodiny s dětmi se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, získání nových kontaktů, emocionální podpora aj.

Setkání svépomocných skupin jsou přítomni odborní pracovníci organizace (psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří skupinu pouze doprovází a snaží se ji směřovat ke stanovenému cíli, případně poskytnou objektivní názor.

Setkání podpůrných skupin jsou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatra, dětského psychiatra), každé setkání je zaměřeno na konkrétní téma.