Centrum Rozárka – rok 2023

 

Číslo projektu: 19035

Žadatel: NA DLANI, o.p.s.

Termín realizace: 1.1. 2023 – 31. 12. 2023

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpora a pomoc rodinám v krizi vzniklé v důsledku rozpadu funkčního rodinného systému (např. rozvodem, nefunkčností rodiny, nevyjasnění sociálních rolí, nemocí či úmrtím člena rodiny, ad.) a podpora a pomoc osvojitelských rodin a terapeutická podpora biologických dětí náhradních rodičů.

Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří ohrožené děti a jejich rodiny (př. z rozvedených či rozvádějících se rodin, rodin v rozchodu (konec soužití v kohabitaci), rodin v krizi, apod.), zájemci o náhradní rodinou péči, rodiny pečující o dítě svěřené do péče jiné osoby (bez možnosti doprovázení), biologické děti náhradních rodičů, osvojitelé a jejich děti.

Projektové aktivity:

Adopční centrum

Podpora a pomoc rodinám v procesu rozvodu, rozchodu

Pomoc a podpora rodinám v krizi

Podpora péče v aktuálních zátěžových otázkách cílové skupiny

Osvěta NRP.

„Aktivity projektu Centrum Rozárka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“