Problematika umisťování nejmenších dětí do ústavní péče

V posledních dnech se velmi zintenzivnila diskuse k problematice
umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, a to zejména v souvislosti s
pozměňovacích návrhem, který by zamezil umisťování dětí do 3 let do
ústavní péče (návrh č. 7738, sněmovní tisk 911, který předkládá Olga
Richterová za podpory poslanců z STAN, KDÚ ČSL, TOP09 a některých členů
ANO) a návrhem novely zákona č. 372/2011 o zdravotních službách, který
předkládá poslanec Aleš Juchelka (sněmovní tisk 944).

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí je na programu aktuálně
probíhající schůze Poslanecké Sněmovny a všichni doufáme, že ji tento
týden Sněmovna skutečně projedná. Bohužel se zdá, že návrh, který by
zamezil ústavní péči pro děti do 3 let, který je s touto novelou
předkládán, nemá dostatečnou podporu.

Organizace Dobrý start natočila video – výzvu s herci
https://www.facebook.com/watch/?v=904845956751623

Rovněž bude ku prospěchu věci, pokud vy, vaše pěstounské nebo adoptivní
rodiny napíší premiérovi i poslancům své zkušenosti s tím, jak je
ústavní výchova pro dítě škodlivá a popíší mu své osobní zkušenosti. Na
příběhy ze života slyší poslanci i premiér nejvíce a je potřeba opět
vyvážit tlak zastánců kojeneckých ústavů. Rovněž je možné připomenout
podporu pěstounů a doprovázejících organizací.

Premiérovi je možné psát na email babisa@psp.cz, kontakty na poslance z
vašeho kraje najdete zde https://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1.

Zároveň k tématu natočil video i premiér
https://www.facebook.com/watch/?v=759099414971892. Je tedy možné mu
zanechat vzkaz i na FB.