KONCEPCE aneb podpora ohrožených dětí a rodin v procesu SPOD

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003807

Žadatel: NA DLANI, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření komplexního programu za pomocí inovativních nástrojů sociální práce v rámci multidisciplinární spolupráce, dále zavedení inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin s dětmi.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a to:

  • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří mají ve zřizovací listině uvedenou činnost zaměřenou na práci s rodinou a dětmi
  • poskytovatelé služeb sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • pracovníci poskytovatelů výše uvedených služeb
  • pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Aktivity projektu:

  1. Oblast koncepční a metodická
  2. Oblast ambulantní a terénní práce a řešení konkrétních případů v sociálně právní ochraně
  3. Oblast vstupu do života pro mladé lidi za sociálně slabších rodin, po ukončení ústavní výchovy či náhradní rodinné péče
  4. Workshopy v systému práce s ohroženou rodinou
  5. Pilotní ověřování metodik v praxi

 

Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Odborného setkání, jehož cílem je skupinová supervizní případová práce. Pokud máte, přineste si s sebou Vaše kazuistiky, které pro Vás znamenají výzvu, či Vás citelně ovlivnily.

Termíny: 28. 2. 2019, 21. 3. 2019

Více informací…

Workshop v systému práce s ohroženou rodinou z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Cílem workshopu je multidisciplinární spolupráce v rámci zavedení inovativních metod sociální práce při řešení situací ohrožených rodin s dětmi.

Termín: 12. 2. 2019 – 14. 2. 2019

Workshop v systému práce s ohroženou rodinou z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Cílem workshopu je multidisciplinární spolupráce v rámci zavedení inovativních metod sociální práce při řešení situací ohrožených rodin s dětmi.

KDY: 2. dubna 2019 – 3. dubna 2019

KDE: Hotel Skanzen Modrá, Modrá 227, Velehrad

Více informací…

Workshop Sociálně – právní ochrana dětí aktuální otázky náhradní péče

Rádi vás přivítáme na odbornostním setkání v Olomouci.Workshopu se
zúčastní představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu
práce ČR, zástupci OSPOD a doprovázejících organizací z Moravy.

Termín 16.4.2019 10:00 – 15:00 hod.
Více informací…