Podpůrná síť

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001162

Žadatel: NA DLANI, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, a to zaváděním konkrétních inovativních nástrojů v sociální práci v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, zejména předcházením, zmírněním nebo eliminováním příčin ohrožení dětí v rodinách a dále poskytováním pomoci a podpory rodičům a dětem k zachování celého rodinného systému.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří sociální pracovníci jako poskytovatelé sociálně právní ochrany dětí.

Aktivity projektu:

  1. Rodinné konference jako nový přístup
  2. Případové konference jako pracovní nástroj
  3. Multidisciplinární odborné panely jako proces spolupráce
  4. Supervize jako podpůrný nástroj
  5. Inovativní nástroje sociální práce v oblasti sociálně právní ochrany dětí aneb moderní nástroje case managementu

Projekt PODPŮRNÁ SÍŤ byl finančně podpořen z EU a SR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.