Psychologické poradenství a psychoterapie

  • Individuální terapie pro osoby prožívající životní situace, které se odráží na jejich běžném fungování v rodině a širší společnosti. Příklady takových životních situací mohou být: ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, nečekaná těžká onemocnění apod.
  • Individuální terapie pro osoby, které si prošly traumatickými zážitky, jež negativně ovlivnily nebo dosud ovlivňují chod jejich života a vztahů. Příklady takových situací mohou být: znásilnění nebo jiné sexuální či fyzické zneužívání, zážitky spojené se strachem o ztrátu života nebo vážného poškození zdraví apod.
  • Individuální terapie jako součást léčby pro osoby, které jsou v ambulantní psychiatrické péči nebo byly psychiatrem doporučeny ke konzultaci s psychologem
  • Individuální terapie pro osoby zažívající problémy s užíváním návykových látek nebo pro osoby, které ukončily ústavní léčbu pro užívání návykových látek
  • Párová terapie pro partnery, kteří zažívají problémy ve vzájemném soužití a chtějí je překonávat. Příklady takových situací mohou být: vzájemná nevraživost a podrážděnost vyplývající v časté hádky, vzájemné partnerské odcizení, partnerská nevěra apod.
  • Rodinná terapie pro rodiny, které zažívají problémy s chováním a výchovou dětí. Příklady takových situací jsou: rodina zažívající kázeňské problémy dětí ve škole nebo doma, rodina zažívající užívání návykových látek u dětí, rodina zažívající náhlé změny chování nebo emočních projevů u dětí apod.

Situace zmíněné při popisu zaměřené na individuální terapie, mohou být řešeny také formou rodinné terapie, při níž se rodina zapojí do řešení dané situace jedince a působí jako podpůrný element

Psychologicko poradenské služby a psychoterapie jsou vázány mlčenlivostí psychologa/terapeuta a veškeré informace o klientech jsou uchovávány v důvěrnosti.