Speciálně pedagogické poradenství

 • Zabezpečování komplexní speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství
 • Zjišťování připravenosti dětí se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením
 • Edukační a reedukační činnost, sledování účinnosti těchto opatření
 • Individuální grafomotorická cvičení
 • Posuzování vhodnosti k zařazení dětí a žáků do škol pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Doporučení k odkladu povinné školní docházky
 • Poskytování konzultační a poradenské podpory pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání žáků
 • Poskytování výchovného poradenství
 • Poskytování poradenství v oblasti profesní orientace u osob se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při integraci do mateřských a základních škol běžného typu
 • Zajištění multidisciplinarity, zprostředkování pomoci dalším odborníkem
 • Poskytování odborného poradenství a posuzování dětí s poruchami chování

SOUČÁSTÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVÍ JE ZÁZNAM ZE SEZENÍ NEBO DIAGNOSTIKA.